Carlin passa da là

Canson épico-lìrica bin conossùa an tut ël Bass Monfrà.
Costa lession a l’é stàita cujìa a Lu da Ernesto Casalone, e i l’oma compila con na stròfa dla lession cujìa a Borgh San Martin da Maurizio Martinotti e Maura Guaschino. Ël M° Martinotti a l’ha cujìine n’àutra a Pont dë Stura, Franco Castelli un-a a Valénsa andova che ij protagonista a son Miclì la Gina.
Trasmëttùa mach verbal, ant ij darié ani a l’é stàira anregistrà da La Ciapa Rusa con Alberto Cesa e Donata Pinti, da Tre Martelli, da Ariondassa e da Tre Martelli con Maurizio Martinotti, da El Pont d’Arcalis & Ariondassa, da Tsarriye.

CARLIN PASSA DA LÀ
(Carlin e Carlòta) 

Carlin passa da là
j’ha dacc la bon-assèira
a tuta la gent dla ca.
peui dis a la Carlòta
s’a l’ava zà cenà.
 
«Si, si, j’hò zà cenà,
mamà porté na banca
ch’as seto nojàucc doi»
‘d na banda la Carlòta
e da l’àutra ‘l sò amor. 

‘Ns na banca as son setà
e ‘s son butà dëscori
paròle dell’amor
ciamandje a la Carlòta
«Sposomse nojacc doi». 

«S’a j’hò da essi sposa
ciamej-ji da mè pari
e da tucc ij mè parent,
s’a j’hò da esse sposa
ël mè cheur l’é tut content».
 
Sò pari j’ha rëspondù:
«Mi a veuj nen maridela
la veuj da maridà,
se ben ch’a la marida
al Carlin la veuj nen dà!»
 
Carlin al torna a ca
sbatù ‘l capel për tèra
sbatulo ‘n sël taulin:
«Òh mama, dla mè mama,
mi a veuj la Carlotin».
 
So mari j’ha rëspondù:
«Tënivi la vòsta fija,
butela ant un botal
Con d’euli e ‘mpò ‘d vin brusch
ch’as la peussa conservà!»

Version eseguìa dai Calagiubella & “Chacho” Marchelli a Mendrisio per la Radiotelevision Svissra (30/9/2012) [sorgiss] 

An sl’istessa melodìa a Turin a l’é cantasse Ij pòvri pelegrin, gravà da Gipo Farassin dël 1962. 

Ilio Amisano a l’ha trovà na version pì “arcàica” a Mean-a ‘d Susa, Babina, cantà an lenga francoprovensala, ch’a l’é peui stàita anregistrà da “Li Sounalhé”. Valà ‘n tòch “d’achit”: [sorgiss]

 Le Canson

Powered by WordPress | Deadline Theme : An Awesem design by Orman